Skip to main content

Privacy Statement Fuerza Studios

 

Fuerza Studios vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via contact@fuerzastudios.com.

Artikel 1, Wie zijn wij?

Fuerza Studios is een eenmanszaak gevestigd te Cuijk. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82698341. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2, Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, eventuele bedrijfsnaam- en gegevens, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de foto die jij hebt ingesteld in systemen waarmee wij werken, de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten en de gegevens die wij nodig hebben van jouw klanten bij het maken van een persoonlijke factuur. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij verwijderen deze gegevens na 1 jaar na het einde van de overeenkomst.

Om jouw boeking te beheren zullen wij jouw (bedrijfs-)naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Hierin verwerken (of delen) wij mogelijk jouw foto’s die geschoten zijn in onze ruimte, met daarin jouw (social media) naam en/of logo uit een commercieel belang. Wij bewaren deze foto’s onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw (bedrijfs-)naam, e-mail, telefoonnummer, factuurnummer, bestelnummer en de inhoud en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Ook maken wij gebruik van zowel Google Analytics als Meta. Dit om onze website en advertenties alsmaar te verbeteren. Wij doen dit door middel van cookies. Er worden doelgroep statistieken verzameld om zo te optimaliseren. Wij kunnen hierdoor gerichter adverteren. De data die wordt verzameld wordt anoniem verzameld. Wij zijn verbonden aan de bewaartermijnen van deze partijen. Meer informatie over cookies kunt u vinden in onze cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kan ik op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering. Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij op dit formulier ook je telefoonnummer doorgeven. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodra de contact vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. Wij verwerken in het kader van marktonderzoek met een commercieel belang jouw gewoonten, levensstijl en reisgedrag. Wij bewaren deze gegevens totdat ons onderzoek is voltooid.

Artikel 3, Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen van een van onze klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens het huren van de ruimte.

Artikel 4, Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten
  3. verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  4. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanner wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar contact@fuerzastudios.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5, Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6, Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig raad te plegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar contact@fuerzastudios.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Our Creative Space 🪩🤍

Fuerza Studios is een daglicht studio gelegen in Cuijk, Noord- Brabant. Onze creatieve ruimte is de ultieme plek voor al je producties.

Our Creative Space 🪩🤍

Fuerza Studios is een daglicht studio gelegen in Cuijk, Noord- Brabant. Onze creatieve ruimte is de ultieme plek voor al je producties.

Lange beijerd 5A

Cuijk 5431 NR

The Netherlands

Boek je tijdslot hier

All rights reserved. © 2024 Fuerza Studios. Website made by Eye4Media